sapiosexual मराठीत अर्थ | sapiosexual meaning in marathi | 2023

sapiosexual meaning in marathi : sapiosexual मराठीत अर्थ

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

sapiosexual meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : sapiosexual meaning in marathi

सेपिओसेक्सुअल

व्याख्या (Definition)

एखादी व्यक्ती ज्याला बुद्धिमत्ता लैंगिकदृष्ट्या आकर्षक किंवा उत्तेजित वाटते.

लैंगिकदृष्ट्या आकर्षक किंवा उत्तेजन देणारी बुद्धिमत्ता शोधणे

संबंधित शब्द (Synonyms)

sapiophile

उदाहरणे (Examples)

Another sapiosexual may notice attraction to someone only after they’ve had a philosophical conversation.

दुसर्‍या सेपिओसेक्सुअलला तात्विक संभाषण झाल्यानंतरच एखाद्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटू शकते.

I am unashamedly sapiosexual .

मी निर्लज्जपणे सैपिओसेक्शुअल आहे .

Leave a Comment