pooped मराठीत अर्थ | pooped meaning in marathi |2023

pooped meaning in marathi : pooped मराठीत अर्थ

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

pooped meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : pooped meaning in marathi

 खूप थकल्यासारखे

व्याख्या (Definition)

1932 च्या अमेरिकन स्पीचमध्ये ‘pooped’ होणे सुरू झाले ज्याचा अर्थ थकवा किंवा ते संक्रामक अर्थ अपभाषा म्हणून वापरून केले.

संबंधित शब्द (Synonyms)

done in, drained, drooping, drowsy, enervated, exhausted, beat, burned out, bushed, collapsing, dead on one’s feet, dog-tired, done for, fatigued,

उदाहरणे (Examples)

Did you get the poop on all the candidates? 

आपण सर्व उमेदवारांवर मलमूत्र मिळवला का?

Have you got the poop sheets ready for the press conference?

तुमच्याकडे पत्रकार परिषदेसाठी पूप शीट तयार आहेत का?

Leave a Comment