my pleasure मराठीत अर्थ – my pleasure meaning in marathi -2023

My pleasure meaning in marathi : my pleasure मराठीत अर्थ

My pleasure चा अर्थ काय आहे? my pleasure meaning in marathi

“My pleasure” हा “thanks” ला एक मुर्ख प्रतिसाद आहे. हे “your welcome” सारखे आहे, परंतु अधिक सभ्य आणि अधिक जोरकस आहे. जेव्हा कोणी उपकार केल्याबद्दल तुमचे आभार मानते तेव्हा औपचारिक संभाषणात त्याचा वापर करा आणि तुम्ही त्यांना अशा प्रकारे प्रतिसाद देऊ इच्छिता की तुम्हाला मदत करण्यात खूप आनंद झाला आणि तुम्हाला आनंद झाला.

वाक्यात “My pleasure” हा शब्द कसा वापरायचा?

my pleasure meaning in marathi
my pleasure meaning in marathi

EN : “It is my pleasure to introduce you to our guests.”

“आमच्या पाहुण्यांशी तुमची ओळख करून देताना मला आनंद होत आहे.”

“It was my pleasure to work with you.”

“तुझ्यासोबत काम करताना मला आनंद झाला.”

“It is my pleasure to be involved in something so important.”

“एवढ्या महत्त्वाच्या गोष्टीत सहभागी होणे ही माझी आनंदाची गोष्ट आहे.”

“I really appreciate all you did helping me finish my project.”

“माझा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही मला मदत केलीत त्या सर्वांचे मी खरोखर कौतुक करतो.”

“No problem at all, it was my pleasure.”

“काही हरकत नाही, माझा आनंद होता.”

“Don’t mention it.”

“त्याचा उल्लेख करू नका.”

“No problem.”

“काही हरकत नाही.”


मी म्हणू शकतो की हा “My pleasure” आहे? my pleasure meaning in marathi

तुम्ही ‘हे एक आनंद आहे’ किंवा ‘माझा आनंद’ असे म्हणू शकता ज्याने नुकतेच काहीतरी केल्याबद्दल तुमचे आभार मानले आहेत अशा व्यक्तीला उत्तर देण्याचा विनम्र मार्ग आहे. ‘तरीही खूप खूप धन्यवाद. ‘—’आनंद आहे. ‘

my pleasure ऐवजी मी काय बोलू?
my pleasure साठी समानार्थी शब्द

forget it : विसरा
it’s nothing  : हे काहीच नाही.
no problem : काही हरकत नाही.
no worries  : काळजी नाही.
not at all : अजिबात नाही.
you are welcome :तुमचे स्वागत आहे.


My pleasure” नंतर मी काय उत्तर देऊ? my pleasure meaning in marathi

तुम्ही म्हणू शकता: Thanks. It’s very nice to meet you too. ‘धन्यवाद. तुम्हालाही भेटून खूप आनंद झाला. ‘

‘It’s lovely to meet you too.‘तुम्हालाही भेटून खूप आनंद झाला. ‘

‘The pleasure is all mine.’ ‘आनंद हे सर्व माझे आहे.


स्पष्टीकरण: “Pleasure” म्हणजे आनंदी वाटणे. जेव्हा तुम्ही ही संज्ञा वापरता तेव्हा तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला सांगत आहात की तुम्हाला ते करण्यात आनंद आहे.
  • “It is my pleasure to introduce you to our guests.
  • “आमच्या पाहुण्यांशी तुमची ओळख करून देताना मला आनंद होत आहे.”
  • “तुझ्यासोबत काम करताना मला आनंद झाला.”
  • “It was my pleasure to work with you.”
  • “एवढ्या महत्त्वाच्या गोष्टीत सहभागी होणे ही माझी आनंदाची गोष्ट आहे.”
  • “It is my pleasure to be involved in something so important.”

A. “I really appreciate all you did helping me finish my project.”

A. “माझा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही मला मदत केलीत त्या सर्वांचे मी खरोखर कौतुक करतो.”

B. “No problem at all, it was my pleasure.”

B. “काही हरकत नाही, माझा आनंद होता.”

Read More :

obsessed meaning in marathi 

Leave a Comment