miscellaneous meaning in marathi : Marathi Dictionary : 2022

miscellaneous meaning in marathi : ‘miscellaneous’ हे विशेषण आहे.

‘miscellaneous’ हा शब्द वापरून तयार करता येणारी वाक्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

miscellaneous meaning in marathi :

विविध
किरकोळ
विखुरलेले
नानाविध
मिश्र पद्धतीने
बहुजातीय
अनेक प्रकार

miscellaneous meaning in marathi

उदाहरण:

English: His suitcase was full of miscellaneous useless items.

Marathi : त्याची सुटकेस सर्व प्रकारच्या निरुपयोगी गोष्टींनी भरलेली होती.

English: His laboratory is full of miscellaneous collections of tools.

Marathi : त्याची प्रयोगशाळा विविध उपकरणांच्या संग्रहाने भरलेली आहे.

English: His bookshelf is full of miscellaneous popular novels.

Marathi : त्यांचे बुकशेल्फ विविध लोकप्रिय कादंबऱ्यांनी भरलेले आहे.

English: His salary receipt is full with miscellaneous allowances.

Marathi : त्याच्या पगाराची पावती विविध भत्त्यांनी भरलेली आहे.

miscellaneous meaning in marathi

English: The Debit side of the company account was full of miscellaneous expenditure.

Marathi : कंपनीच्या खात्याची डेबिट बाजू विविध खर्चांनी भरलेली होती.

English: He was plagued by miscellaneous problems in life.

Marathi : तो जीवनात विविध समस्यांशी झगडत होता.

English: Hospitals add miscellaneous charges to the patient’s bills.

Marathi : रुग्णालये रुग्णाच्या बिलात वेगवेगळे शुल्क जोडतात.

English: The teacher taught miscellaneous tricks to students to solve a maths problem.

Marathi : इंग्रजी: गणिताचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना विविध युक्त्या शिकवल्या.

English: Miscellaneous files were burnt in the fire.

Marathi : या आगीत विविध फाईल्स जळून खाक झाल्या.

English: Miscellaneous petitions were rejected by the judge.

Marathi : विविध याचिका न्यायाधीशांनी फेटाळल्या.

‘Miscellaneous’ चे इतर अर्थ

miscellaneous expenses-विविध खर्च, किरकोळ खर्च

miscellaneous files- विविध फायली एकाधिक फायली

miscellaneous definition- विविध व्याख्या

miscellaneous charges- विविध शुल्क

miscellaneous fee- विविध शुल्क

miscellaneous fees and charges- विविध फीस और शुल्क

miscellaneous receipts- किरकोळ पावत्या, विविध पावत्या

miscellaneous payment- एकाधिक देयके एकाधिक देयके

miscellaneous teachers- विविध शिक्षक

miscellaneous expenditure- विविध खर्च

miscellaneous fees- विविध शुल्क

Miscellaneous’ चे Synonyms

various
varied
diverse
different
sundry
diversified
heterogeneous
multifarious
assorted
motley
mixed
divers

Miscellaneous  चे antonyms

homogenous
unvarying
unvaried
uniform
same
alike

Leave a Comment