appreciate मराठीत अर्था : appreciate in marathi : 2023

appreciate meaning in marathi : appreciate मराठीत अर्था : प्रशंसा

appreciate meaning in marathi appreciate meaning in marathi[/caption]

Definition: appreciate in marathi

To appreciate means to recognize the value or worth of something or someone, and to express gratitude or admiration for them.

प्रशंसा करणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे किंवा एखाद्याचे मूल्य किंवा मूल्य ओळखणे आणि त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता किंवा प्रशंसा व्यक्त करणे.

Synonyms:

value, admire, cherish, enjoy, esteem, praise, recognize, respect, savor, treasure.

Antonyms:

dislike, disregard, hate, ignore, neglect, scorn, undervalue.

Examples: appreciate in marathi


I appreciate all the hard work you put in to make this project successful.

हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही घेतलेल्या सर्व परिश्रमांचे मी कौतुक करतो.

She appreciated the beauty of the sunset as she sat by the beach.

समुद्रकिनारी बसून सूर्यास्ताच्या सौंदर्याचे तिला कौतुक वाटले.

We should appreciate our loved ones and tell them how much they mean to us.

आपण आपल्या प्रियजनांचे कौतुक केले पाहिजे आणि त्यांना आपल्यासाठी किती अर्थ आहे हे सांगावे.

The art museum curator appreciated the new exhibit from the talented artist.

कला संग्रहालयाच्या क्युरेटरने प्रतिभावान कलाकाराच्या नवीन प्रदर्शनाचे कौतुक केले.

I appreciate your honesty in admitting your mistake and taking responsibility for it.

तुमची चूक मान्य करण्यात आणि त्याची जबाबदारी घेण्याच्या तुमच्या प्रामाणिकपणाचे मला कौतुक वाटते.


Leave a Comment