abudance मराठीत अर्थ : abundance meaning in marathi : 2023

abundance meaning in marathi : abudance मराठीत अर्थ

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) 

abundance meaning in marathi
abundance meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : abundance meaning in marathi

विपुलता

व्याख्या (Definition)

एक अत्यंत मुबलक किंवा जास्त प्रमाणात किंवा पुरवठा: भरपूर धान्य. ओसंडून वाहणारी परिपूर्णता: हृदयाची विपुलता. संपन्नता संपत्ती: विपुलतेचा आनंद.

संबंधित शब्द (Synonyms)

  • affluence. संपन्नता
  • bounty. इनाम
  • myriad. असंख्य
  • plenty. भरपूर
  • plethora. भरपूर
  • profusion. विपुलता
  • prosperity. समृद्धी
  • riches. संपत्ती

उदाहरणे (Examples)

The unhealthy lagoons contain abundance of fish.

अस्वास्थ्यकर तलावांमध्ये भरपूर मासे असतात.

What an abundance of leisure he must have!

त्याच्याकडे किती विपुल फुरसती असावी!

The surrounding district is well cultivated and produces an abundance of fruit and vegetables.

आजूबाजूच्या जिल्ह्याची लागवड चांगली आहे आणि फळे आणि भाज्यांचे भरपूर उत्पादन होते.

There is an abundance of fertile soil and magnificent grazing land.

सुपीक माती आणि भव्य चराऊ जमीन भरपूर आहे.

A fluorescent amber is said, however, to occur in some abundance in Southern Mexico.

तथापि, दक्षिण मेक्सिकोमध्ये फ्लोरोसेंट एम्बर काही प्रमाणात आढळतो असे म्हटले जाते.


Read more :  meaning in marathi

 

Leave a Comment